ระบบประเมินการสอนออนไลน์

หน่วยประกันคุณภาพ สำนักพัฒนาวิชาการ

การระบุปัญหาในการประเมินการสอน


เว็บเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แจ้งปัญหาที่พบจากการประเมินการสอน เช่น ประเมินการสอนไม่ได้ในบางรายวิชา ไม่มีชื่ออาจารย์ ชื่ออาจารย์ไม่ตรงกับกลุ่มที่เรียนหรืออื่น ๆ เป็นต้น นักศึกษาสามารถส่งปัญหามาได้ และสามารถประเมินการสอนในรายวิชาที่มีปัญหาได้ในวันถัดไป หลังจากวันที่ส่งปัญหาที่พบมา

ในการส่งปัญหาให้ระบุข้อมูลดังต่อไป

 • รหัสวิชาคือ...
 • กลุ่มที่เรียนคือ...
 • ชื่ออาจารย์ผู้สอน...
 • ปัญหาคือ...(ระบุปัญหาอย่างละเอียด)
 • สำหรับนักศึกษาสะดวกที่จะแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1134 แจ้งปัญหาในการประเมินการสอน เพื่อได้รับการแก้ไขได้ในทันที (ติดต่อได้ในวันทำการ ยกเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


  เขียนปัญหาในการประเมินการสอน

  ปัญหาที่พบ:
     

  ดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจากผู้ดูแลระบบ